2020-10-27

2/C Ügyes Kezek Kézműves Alkotókör

Foglalkozás vezető: Suszter Tiborné Jutka

Oktató: Szántó Györgyné Zsuzsa

Az alkotókör foglalkozásain három kézműves területet érintünk: csuhé feldolgozást, vesszőfonást és mézeskalács készítést.

A foglalkozás sorozat három szakaszban valósul meg.

1. Elméleti szakasz:     

– a gyerekek megismerkednek a kézművesség fogalmával,

– megismerik a szükséges alapanyagokat, azok előkészítését,
feldolgozását és a feldolgozáshoz szükséges eszközöket
– beszélünk a különböző kézműves technikákról
– kirándulunk – felkeresünk egy helyi vagy környékbeli vesszőfonót,
csuhébaba készítőt és mézeskalácssütőt
– az elméleti szakaszban a gyerekek feladata a helyi vagy környékbeli
csuhéfeldolgozók, vessző- és kosárfonók, mézeskalácssütők és
egyéb kézműves, alkotó személyek adatainak gyűjtése

(amatőr kézművesek, mester iparosok)

–  A szakasz végén vetélkedőt rendezünk, ahol a gyerekek számot
adnak a megszerzett tudásról, a megismert hagyományok, népi
mesterségek  terén szerzett ismeretekről. Beszámolnak az
összegyűjtött, helyi és környékbeli  népi mesterségeket aktívan őrző
amatőr kézművesekről és a mester szinten alkotó iparosokról.

A gyerekeket könyvekkel jutalmazzuk.
(a vetélkedő nyitott a szülők és az érdeklődők előtt)

2. Kreatív szakasz:

– az elméleti szakaszban tanultak készségszintű alkalmazása a
gyakorlatban
– a szakmai fogások begyakorlása
– az alapanyagokat előkészítjük, megmunkáljuk, különböző
technikákkal feldolgozzuk, és készterméket, kisebb tárgyakat
készítünk
– a tárgyakat, figurákat, kosárkákat, mézeskalácsokat a gyerekeknek a
saját képességeiknek megfelelően kell, hogy elkészítsék, nincs
magas követelmény
–  Látogatás a Váraszói Faluházban, a hagyományos technikával
készült használati tárgyak megtekintése, megismerkedés a helyi
alkotókkal és munkáikkal. Az eddig megtanult és gyakorolt technikák
mellett további ötletek, módszerek megismerése az alkotóktól.
–  Nyilvános bemutató az Ügyes kezek kézműves alkotókör
munkájából.   A résztvevők bemutatják eddigi tevékenységüket és
munkáikat a nyilvánosság előtt.

3. Produktív-marketing szakasz:

– A gyerekek csoportos és egyéni, önálló munkát végeznek, az eddig
tanultak hasznosításával.
– Önálló kivitelezés csuhéból, babák, figurák , vesszőfonással, kosárka
és mézeskalácsok készítése.
– A szakasz végén kiállítást szervezünk. A gyerekek aktívan részt
vesznek a bemutató kiállítás előkészítésében, megszervezésében,
reklámozásában, a meghívottak listájának összeállításában,
plakátok, meghívók készítésében.
– Végső feladat a kiállítás megtervezése, berendezése és megnyitása,
az érdeklődők kalauzolása.

 

A kreatív foglalkozásokon 7 fős csoportokban oktatjuk a gyerekeket, ahol nem csak az ügyesség, szépérzék, kreativitás fejlesztődik, hanem az anyanyelvi kommunikáció, a tudatosság, az egyéni és csoportos együttműködési és alkotókészség fejlesztése is megvalósul. A foglalkozásokat vidám, jó hangulatban tervezzük megvalósítani, hogy a gyerekekben ne csak az alkotás élménye, hanem az együtt töltött órák hangulata is emlékezetes maradjon.

Nagyon sok szeretettel várjuk a jelentkező résztvevőket.

 

Szántó Györgyné    Zsuzsa

Suszter Tiborné      Jutka