2020-04-07

Évadzáró kiállítással búcsúztak a Péterkei Produktív Palánták

2.Cikk a Péterkei Hírekbe - 2014. június

A II. Évad végéhez, és egyben a projekt gyakorlati szakaszának befejezéséhez érkezett a „Péterkei Produktív Palánták” nevü, TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0117 számú európai uniós támogatású projekt Pétervásárán.

A 2014. június 5-én a Szántó Vezekényi István Művelődési Háza és Könyvtár Szent Márton úti megújult épületében kiállítás és bemutató keretében ismerhették meg a jelenlévők a 2013/14-es tanév 6 önálló foglalkozás sorozatán a résztvevő tanulók által készített produktumokat.

Ezt a neves napot azonban eseményekben gazdag hónapok előzték meg. A kis Palánták a heti gyakoriságú foglalkozásaik részeként nem csak a szakkörökön tevékenykedtek, hanem témába vágó szakmai kirándulásokon is részt vettek. A Népi Szövő Alkotó Műhely a Mátraderecskei Népművészeti Házban ismerkedett a gyönyörű palóc szőttesekkel, a fonál elkészítés és szövés munkafolyamataival és az eszvátánál nagyobb takács szövőszékekkel. Az Ifjonc Filmrendezők Köre és a Riportmanók tagjai közösen tettek szakmai látogatást a Városi Televízió Eger szerkesztőségében, megismerve egy profi TV stúdiót, és az ott alkalmazott technikákat, eszközöket. A Klösz György Fotókör tagjai már ősszel megtekintettek egy fotókiállítást Egerben. Az Ügyes Kezek Kézműves Alkotókör idei évadban zajló két önálló foglalkozás sorozatának tagjai a Recski Tájházban tett látogatáson találkozhattak a régmúlt használati tárgyakkal, közöttük a kosárfonással készült változatos tárgyakkal, korabeli csuhéjátékokkal, és egyéb népi eszközökkel.

A szakkörtagok részére a Tematikák alapján szervezett szakmai jellegű kirándulások mellett fontos szerepet kapott a projekt során a pályaorientációs és munkaerőpiaci előadások és kirándulásokra lebonyolítása, melyeken nem csak a szakkörtagok, hanem a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola egyéb tanulói – mint szélesebb célcsoport tagok – is részt vettek. Áprilisban Molnár Istvánné Juliska néni saját készítésű szőtteseivel és a szövés kellékeivel tartott kedvcsináló pályaorientációs előadást az iskolában.

Nagy sikert arattak azok pályaorientációs kirándulások, melyeken a tanulók nem az iskolában, hanem külső helyszíneken, saját környezetükben találkoztak egy-egy szakma képviselőivel.

Ezek keretében májusban nem szakkörtagokból álló, két külön csoport meglátogathatta az Egri Városi Televízió stúdióját, ahol továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos előadás és beszélgetés mellett ők is megismerhették a profi TV stúdió felszerelését és működését.

Az iskola 2/a osztálya hasonló céllal a Mátraderecskei Népművészeti Házban tett látogatást, beleillesztve ezt az iskolában zajló „3 hetet meghaladó projekt” megvalósításába.

Kiemelkedő volt a Parádfürdői Erdei Táborban tett 3 napos pályaorientációs kirándulás, ahol a pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos előadás és beszélgetés mellett kosárfonó és csuhékészítő gyakorlati foglalkozáson, és a pásztorélet kellékeit, használati tárgyait bemutató interaktív előadáson vehettek részt a tanulók. A 3 nap részeként Parádon megtekintették a Palóc házat, a Parádi Tájházat, Baji Imréné kosárfonó bemutató kiállítását, és Asztalos Johák fafaragó kiállítását. A résztvevő 6/a osztályosoknak és kísérőiknek sok emlékezetes élményt nyújtott ez a 3 nap…

Eközben természetesen a foglalkozásokon is folyt a munka. Először az április 10-én, összevont Nyílt napon mutatkoztak be a kis Palánták. Minden csoport együtt tartotta foglalkozását, hogy a szülők, hozzátartozók, vendégek a helyszíneket végigjárva betekinthessenek a különböző szakkörök tevékenységeibe. Amíg a kézműves szakkörök saját helyszíneken várták az érdeklődőket, a digitális szakkörök tagjai a stúdiómunkák bemutatása mellett a különböző helyszíneket járva fotózással, filmezéssel, riportok készítésével mutatkoztak be.

Májusban pedig már a zárókiállításra készültek a tanulók. A fentebb már említett II. Évadzáró kiállítás keretében az érdeklődők megtekinthették az Ifjonc Filmrendezők Varga Károly pétervásárai fazekasmesterről készült portréfilmjét, és a Ripotmanók különböző műfajú produktumaiból összeállított válogatást. A bemutatott és kiállított alkotásokat szakmai zsűri értékelte, és a legjobbak könyvjutalomban részesültek. A fotószakkör válogatott fényképei, a szövőkör színes és szemet gyönyörködtető szőtteseit, és az Ügyes Kezek csuhéból, mézeskalácsból, és peddignádból készült alkotásai a megnyitót követő 2 hétig voltak láthatók a Művelődés Házában.

Bár a tanulók számára befejeződött a projekt, a munka még folytatódik: az adminisztratív feladatok elvégzése mellett a projekt hátralévő részében összeállításra, szerkesztésre és megjelentetésre kerül egy 32 oldalas színes kiadvány is.

Végül szeretném megköszönni Boros Csaba, Eged János, Pádár Zsófia, Simon László, Suszter Tiborné, Szabó József, Szabóné Szűcs Szilvia, Szántó Györgyné, Varga Károly, Varga Milán, foglalkozás vezetőknek, az iskola pedagógusainak, osztályfőnököknek, valamint Végh István igazgató úrnak, Szántó Lászlóné Marika és Braun Péter igazgatóhelyetteseknek és Baranyi Zsuzsának, továbbá Braun Józsefnek és Szántó Árpádné Évának a projekt megvalósításában a közreműködést és a segítséget, és Eged István polgármester Úrnak a támogatást!

Gerhát Gábor
Projektmenedzser, szakmai vezető