2020-10-27

„Péterkei Produktív Palánták” – kreatív kompetenciafejlesztés Pétervásárán

nfu

Sikeres pályázat eredményeként 2012-ben Pétervására is felkerült az Európai Unió által támogatott közművelődési pályázatok országos térképére. Pétervására Város Önkormányzata az Új Széchényi Terv, TÁMOP-3.2.3/A-11/1 „Építő közösségek” 3. ütemének felhívására 2012 márciusban beadott pályázata a júniusi támogató döntésnek köszönhetően közel 30 millió forint támogatást nyert az általa fenntartott integrált intézményben megvalósuló fejlesztésre. A következő 2 év során – 2012 szeptember 1-től 2014 augusztus 31-ig - több mint száz iskolás tanuló mintegy 350 alkalom keretében ismerkedik a tájegységre jellemző palóc hagyományokkal, népi mesterségekkel, épített, és szellemi-kulturális örökséggel és közben megtanulja ápolni és megőrizni elődeink értékeit. A kicsit hosszúra sikeredett projektcím: „Péterkei Produktív Palánták” – Kreatív kompetenciafejlesztéstelősegítő új tanulási formák a hagyományőrzéshez kapcsolódva iskolai tanulók részére Pétervásárán és környékén a Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtárban tömören összefoglalja ezt a helyi viszonylatban nagyszabásúnak tekinthető vállalkozást tartalmát.

A két telephelyen működő pétervásárai integrált intézmény nemcsak városi, de helyzetéből adódóan – mint kistérségi/járási székhely – szélesebb feladatkört is ellát, hiszen a környék egyetlen működő közművelődési intézményeként az aprófalvas környezetben 12 település lakosai számára biztosit rendszeres programokat. Az évek óta elmaradt fejlesztések miatt azonban felszereltségében már jelentősen elmarad a 21. század igényeitől, ezért is szerencsés, hogy ez az elnyert támogatás lehetőséget teremt a felzárkózásra, és így a színesebb programsorozatok által szélesebb tömegek becsalogatására is az intézménybe.

A támogatás 10 %-át a Művelődés Háza belső átalakítására fordítjuk, így az alsó szinten a közlekedési útvonal lerövidítésével két új foglalkoztató helyiség alakul ki. A foglalkozások megvalósításához beszerzésre kerülő irodai-számítástechnikai és digitális eszközök pedig hosszú évekre pótolják az intézmény alacsony eszközellátottságát.

A projekt célja a kiírók szerint, hogy a kreatív ipar területein belül a hagyományápolás, hagyományőrzés, és az ehhez kapcsolódó területeken a 18 év alatti iskolás korosztálynak olyan foglalkozás sorozatokat valósítsunk meg, ahol az ilyen jellegű megszerzett ismereteket pályaválasztásuk, elhelyezkedésük, későbbi munkakeresésük során is hasznosíthatják majd.

A két év alatt négy kreatív területen, 7 különböző tematika alapján 13 foglalkozás sorozatot szervezünk. Kézművességen belül népi szövés, fazekasság, és az Ügyes kezek alkotókör néven a paraszti kultúra- és múlt részét jelentő vesszőfonás, csuhébábú-, és mézeskalács készítés megismertetését tervezzük. Emellett a hagyományőrzés dokumentálását szolgálja a digitális fotózás, a filmkészítés, és az elektronikus sajtón belüli Tv riport-és adásszerkesztés, valamint a digitális újságírás. A résztvevők bekapcsolódnak a projekt honlap szerkesztésbe is, mely folyamatos tájékoztatást nyújt majd az eseményekről, eredményekről, és a további lehetőségekről. A foglalkozásvezetők helyben élő, a témákban alkotó-dolgozó kiváló szakemberekből kerülnek ki. Szabóné Szűcs Szilvia (Népi Szövő Alkotó Műhely) a népi fonást és szövést, Varga Károly (Sárkovácsok Fazekas Kör) a népi fazekasságot, Suszter Tiborné és Szántó Györgyné (Ügyes Kezek Kézműves Alkotókör) a vesszőfonást és mézeskalács készítést, illetve a csuhéfeldolgozást okítja. Eged János és Boros Csaba (Klösz György Fotókör) a fotózás, Szabó József (Ifjonc Filmrendezők Köre) a filmkészítés, Szántó László (Riportmanók) és Pádár Zsófia (Aranytoll Újságírók Köre) pedig a riporterkedés és az elektronikus sajtó területeinek rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket.

A projekt fontos célja, hogy a kézműves technikák megismertetése, átörökítése mellett a hagyományok megőrzésére, dokumentálására, az elvesző-megszűnő értékek arhiválásra is figyelmet fordítson, és ennek keretében is gyarapítsa a résztvevők ismereteit. Így – a kézműves területekhez kapcsolkódva – a digitális fotózás, digitális filmkészítés, és elektronikus sajtó keretében ezen  területeken is megvalósítunk kompetenciafejlesztést.

A fotózás terén – a digitális technológia lehetőségeinek megismertetésén túl – cél a régi fotók minél szélesebb összegyűjtése, archiválása, értéktárhoz kötődően összeállítása, valamint a várost és környékét bemutató színes kiadvány összeállítása. A résztvevő gyerekek egyik feladata, hogy minél több régi fényképet gyűjtsenek otthonukban, családjukban, melyet digitalizálás után visszaadva örökre megőrzésre kerülnek.

A filmkészítés keretében csoportonként egy-egy filmmel a városi hagyományokat és a városban élő és alkotó népművészek munkáját mutatják be a gyerekek, megismerkedve a filmkészítés eszköz és módszertanával, gyakorlatával.

Az elektronikus sajtó keretein belül a két önálló, de egymással összekapcsolódó kompetenciafejlesztést tervezünk. A Riportmanók a Pétervásárai Közösségi Televízió Keglevich úti új stúdiójában, és munkatársainak irányításával nemcsak a kamera és mikrofonkezelést, riportkészítést tanulják meg, de beavatást nyernek a televíziós adásszerkesztésbe is. Ugyanott az Aranytoll Újságírók Köre tagjai az újságírás alapjainak (cikkírás, hírszerkesztés) megismerése mellett önálló honlapszerkesztéssel is megismerkednek. Mindkét csoport tagjai a megtanult ismereteket városi rendezvényekről, eseményekről készített, és közzétett tudósításokkal járulnak hozzá a közösség és az itt lakók minél szélesebb tájékoztatásához.

A digitális technikát megismertető foglalkozás sorozatok tagjai természetesen rendszeres látogatói lesznek egymás, és a kézműves foglalkozások alkalmainak is, itt is képeket, felvételeket, riportokat készítve, ezáltal egyrészt gyakorlatra tesznek szert, másrészt hozzájárulnak a projekthonlap szerkesztéséhez.

A különböző csoportok munkája szorosan összefügg, így egymás tevékenységeit is megismerik. A szintetizálást szolgáló vetélkedők, a betervezett kirándulások, a tavaszi Nyílt napok, és nyilvános kiállítások által egymásnak, szüleiknek, ismerőseiknek, és a város lakóinak is bemutathatják elsajátított ismereteiket, és az elkészített alkotásaikat. Az erre épülő hálózatépítő találkozók pedig a szakmában tevékenykedő pedagógusok, és a többi szakember bevonására kínál alkalmat.

A megvalósítás során a helyi Tamási Áron Általános Iskolával és a VM ASZK Mezőgazdasági Szakiskola és Kollégiummal együttműködve iskolai tanévekhez igazodunk, kihasználva a nyári szünet biztosította szabadidős lehetősségeket is (tervek szerint fotó és film nyári tábor, illetve a fazekasság tavasztól őszig). Így a megvalósítás felöleli a 2012/13-as, és 2013/14–es tanévet, valamint a kettő közötti nyári szünidőt. Az egyes sorozatok és a projekt végén is kiállítások keretében mutatjuk be az elkészült produktumokat, és a projekt zárásként 32 oldalas színes kiadvánnyal, fotó és film DVD-kkel, és tucatnyi kézműves produktummal gazdagítjuk Pétervásárát.

Gerhát Gábor
projektmenedzser – szakmai vezető